Omda S7

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kainuun hyvinvointialue Ilmoitus koskee iäkästä henkilöä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Yhteydenotto koskee iäkästä henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. Ilmoitus tehdään, kun huoli koskee iäkkään henkilön jokapäiväisestä elämästä selviytymistä, toimintakyvyn heikentymistä tai omaisen/läheisen tuen tarvetta. Kii­reel­li­sis­sä so­siaa­li­sen avun ti­lan­teis­sa soi­ta so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen (24/7) puh. 044 797 0676Henkilö, jota ilmoitus koskeeSuositukset


Todista, ettet ole roskapostirobotti. Vastaa numeroin, paljonko on viisi plus kymmenen?