Omda S7

Lastensuojeluilmoitus

Ilmoituksen voi tehdä myös, vaikka kaikkia lomakkeen tietoja ei olisi käytettävissä. Huomioi, että ilmoituksessa on tarpeeksi tietoa asian jatkoselvittämistä varten.

Yksityishenkilönä sinun on mahdollista tehdä ilmoitus myös nimettömänä.

Ilmoitustekstin sisältö luovutetaan sellaisenaan asianosaisille.

Kiireellisissä sosiaalisen avun tilanteissa ilmoituksen osalta soitetaan sosiaalipäivystykseen (24/7) puh. 044 797 0676 tai hätäkeskukseen puh. 112.

Kiireettömissä tilanteissa voit kysyä lisätietoja ilmoituksen tekemiseen kotikuntasi lapsiperheiden sosiaalityöstä: yhteystiedot https://hyvinvointialue.kainuu.fi/lastensuojelun-yhteystiedot

Ilmoittajaa koskevat tiedot

Lapsen asuinkunta

* pakollinen tieto

Lapsi, josta ilmoitus tehdään

Jos et tiedä henkilötunnusta, arvioi lapsen ikä.

Lapsi asuu

Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksen tekemisestä?

Vanhemmat, huoltajat tai muut lapsen hoidosta vastaavat henkilöt

Onko vanhemmille, huoltajille tai muille lapsen hoidosta vastaaville henkilöille kerrottu lastensuojeluilmoituksen tekemisestä?

Lastensuojeluilmoituksen sisältö

Kuvaa mahdollisimman seikkaperäisesti lastensuojeluilmoitukseen johtaneet syyt ja tapahtumat, mahdollisesti myös ajankohdat ja tapahtumapaikat. Voit kuvata myös miten tapahtumat ovat vaikuttaneet lapsen hyvinvointiin ja onko lapsi saanut jo apua.

Huomiothan, että ilmoitustekstin sisältö luovutetaan sellaisenaan asianosaiselle.


Todista, ettet ole roskapostirobotti. Vastaa numeroin, paljonko on kymmenen miinus nolla?