CSAM S7

Kainuun Omasote

Omat terveystiedot
Kirjaudu Omasoteen

Aloita palvelun käyttö tunnistautumalla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella

 
 
Omasoten tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Omasote rekisteri

Rekisterinpitäjä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Terveysjohtaja (terveyspalvelut)
Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut (sosiaalipalvelut)
Toimitusjohtaja (Kainuunmeren Työterveys Oy)
Kainuun sote, PL 400, 87070 Kainuu, p. 08 61561

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Digitaalisten palvelujen erikoissuunnittelija

Kainuunmeren Työterveys Oy: Palvelusuunnittelija

omasote(at)kainuu.fi

p. 08 61561

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava

puh. 044 797 0165

tietosuojavastaava(at)kainuu.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Potilaan terveydentilan seuraaminen, asiakkaan elämäntilanteen seuraaminen ja tukeminen, asiakkaan viesteihin vastaaminen, hoitotoimenpiteiden määrittäminen sekä hoitoon ohjaus tarvittaessa.

Omasoten rekisteri on asiointipalvelurekisteri. Potilas- tai asiakassuhteen hoitamiseen oleellisesti liittyvät tiedot tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään, joilla on omat rekisterit. Asioitaessa Omasoten kautta toisen puolesta tallennetaan yhteydenotosta oleelliset tiedot puolesta asioitavan potilas- tai asiakastietoihin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Omasoten rekisteri on asiointipalvelurekisteri. Omasotea käytetään asiakkaan kanssa viestimiseen sekä asiakkaan terveydentilan ja elämäntilanteen seuraamiseen ja tukemiseen sekä ohjaamiseen asiantuntijapalveluihin. Asiakassuhteen hoitamiseen oleellisesti liittyvät tiedot tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmiin, joilla on omat rekisterit. Asioitaessa Omasoten kautta toisen puolesta tallennetaan yhteydenotosta oleelliset tiedot puolesta asioitavan potilas- tai asiakastietoihin. Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella hänen asioidessa terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa. Rekisteritietoja voivat käyttää hänen kanssaan hoito- tai asiakassuhteessa olevat ammattilaiset.

Rekisterin tietosisältö

  • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite asiakkaan itsensä kirjaamana
  • asiakkaan kirjaamat terveys- ja selvitystiedot
  • asiakkaan kirjaamat terveydentilaa ja/tai elämäntilannetta kartoittavat lomakkeet
  • terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden antamat vastaukset ja hoito-ohjeet
  • asiakkaalle varatut ajat terveydenhuollon ja työterveyden palveluihin
  • terveydenhuollon toimipisteen tuottamat tutkimukset (laboratoriovastaukset)

Mikäli Kainuun Omasoten käyttäjä muuttaa Oulun, Oulunkaaren kuntayhtymän tai Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueelle, jossa on käytössä samaa teknistä CSAM S7 alustaa käyttävä Omahoitopalvelu, käyttäjän Omasoteen kirjaamat tiedot (kotiseurannat, omat terveystiedot, omat tiedostot) ja viestit sekä laboratoriovastaukset ovat edelleen hänen käytettävissään. Tiedot ovat ainoastaan käyttäjän itsensä käytettävissä, kunnes käyttäjä antaa ammattilaiselle suostumuksen tarkastella itse kirjaamia tietojaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä käytetään asiakkaan ja/tai asiakkaan valtuuttaman henkilön kirjaamia tietoja sekä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisen tai asiantuntijan lähettämien viestien sisältöjä sekä asiakkaalle tehtyjen tutkimusten tuloksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedoista ei ole luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä toimijoita ja henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka on voimassa pysyvästi. Tietojen säilytyksestä noudatetaan Kainuun soten tiedonhallintasuunnitelmassa määriteltyjä säilytysaikoja.

Reksiteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden toteutumiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Kainuun soten ulkoisilta verkkosivuilta osoitteesta https://sote.kainuu.fi/arkisto-ja-tietosuojapalveluiden-lomakkeet-0